Tudástár

Járvány idején

Járvány idején

A felvidéki Wéber János (1613–1686) orvosként, gyógyszerészként, és Eperjes főbírájaként is messze földön híres volt. 1645-ben nyitott gyógyszertárt, 1663-ban megkapta a magyar nemességet. Részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben, ezért a császári törvényszék...

Gyógyító rendek

Gyógyító rendek

A gyógyszerkészítés tudománya klasszikus görög-római-arab és népi alapokra vezethető vissza. Ez a tudásanyag a kolostori gyógyítás részeként jelent meg hazánkban is az államalapítást követően, azonban ezekről nem maradtak fenn írásos emlékek. Azok a középkori...

Az első gyógyszertárak

Az első gyógyszertárak

Pozsonyban már 1310-ben volt gyógyszertár, ezt tekinthetjük az első közforgalmi patikának, de tudnunk kell, hogy Pécsváradon a bencés apátságon belül 1015-től tároltak gyógyszereket. Bártfán 1442-ben, Körmöcbányán 1499-ben, Kassán 1516-ban alapítottak gyógyszertárat....

A török után

A török után

A török megszállást lezáró karlócai béke (1699) után még évtizedek teltek el a konszolidációval. A középkori szerzetesrendek többsége lassan visszatért, de gyógyítással már csak az irgalmasrendiek és a ferencesek foglalkoztak, gyógynövényt termesztettek és gyógyszert...

Felvidéki füves emberek

Felvidéki füves emberek

A jezsuita gyógyszerészeti kultúra kihatott a környéken élő paraszti gyógyítókra is. Mivel mindkét „szakipar” a mezőn vagy a kertben gyűjtötte a tapasztalatot, no meg az alapanyagot, tudásuk természetes módon ért össze. Például a znióváraljai jezsuita gyógyszerészek...

Vigyázat, gyógyszer!

Vigyázat, gyógyszer!

A görög eredetű „farmakon” (pharmacon) köznyelvi használatban ma már csak gyógyszert vagy patikaszert jelent, régen viszont mérget és orvosságot is értettek alatta. Tudományos megközelítésben a farmakon olyan vegyület, amely befolyásolja az élő szervezet működését....

Pharmacia és az íbiszmadár

Pharmacia és az íbiszmadár

Az egyiptomi vallásban a madarakat az ég teremtményeinek tartották, a madarak az ég más teremtményeivel, az istenekkel azonos rangot kaptak. Ezt fejezte ki, hogy a Napot, a csillagokat és bolygókat gyakran ábrázolták madárként. Az egyiptomiak vallásában az íbisz...

Patikanevek Szent Ágnestől a Kígyóig

Patikanevek Szent Ágnestől a Kígyóig

Hazánkban 2291 közforgalmi gyógyszertár működik. Elnevezésükben a hagyományokhoz híven a legnépszerűbbek a segítő szentek, a gyógyítással-gyógyszerészettel foglalkozó eszközök, illetve jelképek, valamint a (gyógy)növények. Nem meglepetés, hogy Szent István országában...