A török megszállást lezáró karlócai béke (1699) után még évtizedek teltek el a konszolidációval. A középkori szerzetesrendek többsége lassan visszatért, de gyógyítással már csak az irgalmasrendiek és a ferencesek foglalkoztak, gyógynövényt termesztettek és gyógyszert is készítettek. A jezsuita rend gyógyítással ugyan nem foglalkozott, mégis patikákat állított fel országszerte. Ahogy a mai latin-amerikai országokban a futball a pasztoráció egyik hatékony eleme, a 18. században a gyógyszertár állt az ellenreformáció szolgálatában. A jezsuita pragmatizmus jegyében a hitelméleti propaganda helyszínéül szolgáló patika a bevételek révén önfenntartó volt. 1716–1773 között tizennégy patikát működtettek az országban.

Győrben a Széchenyi téren fennmaradt Széchényi György egykori püspök patikája. Boltíves festett mennyezete Szűz Mária mennybemenetelét örökíti meg. A barokk legszebb patikabútorait láthatjuk Egerben, Székesfehérvárott és Kőszegen a napjainkban múzeumként működő egykori jezsuitapatikákban.